Cesta k Svetlu

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Katolícka cirkev a pedofilné aféry

Všetko, čo sa vôkol nás deje, funguje na báze príčiny a dôsledku. Pedofilné aféry v katolíckej cirkvi môžu byť v značnej miere zapríčinené práve celibátom, čiže striktnou a celoplošnou požiadavkou zachovávania bezženstva u všetkých duchovných. Takéto niečo je však v jadre nezdravé, nesprávne a neprirodzené!
 
 
   Je to neuveriteľné, ale celibát v takom ponímaní, v akom sa uplatňuje v katolíckej cirkvi je niečím, čo sa protiví slovám samotného Ježiša Krista, ktorý o probléme bezženstva povedal: „Sú ľudia neschopní manželstva, pretože sa takí narodili zo života matky, iných takými urobili ľudia a iní sa takými urobili sami pre kráľovstvo nebeské. Kto to môže pochopiť, nech pochopí“.
 
   Takto zaznamenal Kristove slová evanjelista Matúš v kapitole s názvom: „Dobrovoľná zdržanlivosť“.    Už samotný názov i celá kapitola hovoria viac ako jednoznačným spôsobom o DOBROVOĹNOSTI bezženstva. Niet v nej nijakého striktného príkazu na zachovávanie celibátu! Takéto niečo by Kristus, znalý Zákonov stvorenia nemohol nikdy odporučiť! Plošný príkaz dodržiavania celibátu je v skutočnosti v rozpore s Božou Vôľou!
 
   Ak budeme v tomto smere ďalej pátrať v Novom Zákone, o problematike bezženstva nájdeme pomerne obsiahlu stať v Pavlovom prvom liste Korinťanom a to v kapitole č.7.
 
   Keď si pozorne preštudujeme všetky Pavlove rady a odporúčania, opäť v nich nikde nenájdeme požiadavku striktného a celoplošného dodržiavania celibátu duchovných. Ak by som mal urobiť stručný výťah v dvoch vetách, zneli by asi takto: Ak chce niekto zostať bez ženy môže, pretože potom bude mať viacej času venovať sa Pánovým veciam. Avšak ten, kto sa chce oženiť, môže tak urobiť tiež a nijako tým nehreší. A doplním to ešte citátom z Pavlovho listu, ktorý sa týka tejto problematiky: „Chcel by som, aby boli všetci ľudia tak, ako som ja, lenže každý má svoj vlastný dar od Boha, jeden tak, druhý inak“.
 
   Tieto odporučenia nám boli darované z Ducha a ich skutočný význam a zmysel môžeme preto plne pochopiť iba našim citom, našim hlbokým vnútorným vyciťovaním. Ak ich ale uchopíme rozumom, ktorý pochádza z hmoty, nevyhnutne musí dôjsť k ich skresleniu. K strhnutiu a nesprávnemu pochopeniu ich skutočného zmyslu! A práve na základe takéhoto, rozumovo nesprávneho uchopenia vznikla kedysi mylná téza o nevyhnutnosti bezženstva duchovných.
 
   Zo slov Ježiša Krista i z Pavlových slov teda v skutočnosti vyplýva, že bezženstvo a celibát môžu byť iba na zásade dobrovoľnosti! Na základe individuálnej dobrovoľnosti, prameniacej z vyciťovania smeru vlastnej, osobnej životnej cesty. A treba zvlášť podotknúť, že nikdy by nemalo ísť o rozhodnutie trvalo záväzného charakteru! Život totiž vždy prináša niečo nové a nepredvídané a človek by mal v každej chvíli zostať vnútorne slobodným na to, aby mohol meniť svoje minulé rozhodnutia, ktoré mohli byť pre neho aktuálne po určitú dobu, avšak ktoré už v danej, konkrétnej chvíli vníma úplne inak. Týmto spôsobom by sa určite predišlo mnohým ťažkým vnútorným zápasom, stravujúcim duševné sily, predišlo by sa mnohému zbytočnému sebazapieraniu a nezdravej neprirodzenosti, prinášajúcej ako fyzické, tak i  duševné škody.
 
   Ak ale budú ľudia z nejakých dôvodov zmýšľať inak, musí sa to nakoniec obrátiť proti ním i keby to mala byť samotná cirkev presne tak, ako sa to deje v súčasnej dobe. Nikto a teda ani cirkvi sa totiž nemôžu svojvoľne stavať voči Pánovej Vôli bez toho, že by si tým sami neuškodili.
 
   V 16. storočí priniesol Martin Luther negáciu a zrušenie celibátu. Nebola to snáď iba nejaká jeho osobná iniciatíva. Išlo tu o tlmočenie požiadavky zhora – zo Svetla, ktorej účelom malo byť všeobecné ozdravenie kresťanstva a jeho očistenie od rôznych nesprávností. Ak sa totiž v akejkoľvek oblasti života a teda aj v kresťanstve nachádza v jadre niečo nezdravé a nesprávne, musí to v logickom dôsledku postupne priniesť iba čoraz väčšie stupňovanie a gradovanie nesprávneho.
 
   Reálne fakty pritom svedčia o tom, že problém bezženstva v katolíckej cirkvi nie je problémom principiálnym, ale ide tu iba o určitý špecifický druh tradície. Dôkazom toho je, že pod ochranné krídla katolíckej cirkvi patrí i cirkev gréckokatolícka, ktorej duchovní sa ženiť môžu. Ak by ale otázka celibátu bola naozaj otázkou zásadnou a principiálnou, nebola by jednoducho podobná koegzistencia vôbec možná. Ide tu vskutku iba o záležitosť katolíckej cirkevnej tradície, ktorá žiaľ, nie je v súlade so skutočnou Vôľou Božou a preto by ju bolo treba korigovať. Inak totiž bude vždy nevyhnutne dochádzať k tomu, že prirodzený pohlavný pud, neprirodzeným spôsobom spútavaný príkazom celibátu budú duchovní ventilovať iným, nezdravým, nesprávnym, ba až zvrhlým spôsobom tak, ako tomu bolo v prípade pedofílie. Celoplošný príkaz celibátu je jednoznačne v rozpore so Zákonmi stvorenia! Je niečím, čo stojí proti ľudskej prirodzenosti! Je to neprirodzené!
 
   Bude mať však katolícka cirkev odvahu zmeniť to? Alebo si z nedostatku odvahy zvolí cestu zotrvávania na svojich terajších pozíciách, cestu hájenia vlastných, i keď nesprávnych tradícií?
 
   Záver je teda jednoznačný: Množiace sa správy o rôznych pedofilných kauzách nie sú do veľkej miery ničím iným, ako neblahým ovocím neprirodzeného rozporu katolíckych cirkevných tradícií so skutočnou Vôľou Božou!
 
M.Š. priaznivec stránky : http://ao-institut.cz/
 

Kresťanstvo | stály odkaz

Komentáre

 1. ad Matus
  Ale (buduci) farari vstupuju do katolickej cirkvi pre kralovstvo nebeske DOBROVOLNE, alebo zeby nie? - hmmm...
  publikované: | autor: robentin (e-mail, web, autorizovaný)
 2. ad Dobrovolnost
  Myslel som to tak ze v tych (buducich) fararoch (je resp) sa predpoklada akesi bozske volanie - ako napr kedysi v Kierkegaardovi bolo -, pre ktore nie su schopni - tak ako sa pise v tom evanjeliu podla Matusa -, manzelstva.
  publikované: | autor: robentin (e-mail, web, autorizovaný)
 3. ad Bozske volanie
  alebo: Zivot katolickeho knaza

  Celkom vtipny clanok na katolicko-celibatnu temu sa nachadza na portali - http://www.jetotak.sk/svet/chcem-celibat -, JeToTak ale upozornit tu chcem na to co som mal na mysli ked som spomenul Kierkegaarda:

  Pán Banáš vo svojom článku veľmi energicky kritizuje celibát v katolíckej cirkvi, hoci, predpokladám z obsahu, nie je katolíkom, alebo ak je, zrejme napriek tomu nebude veriacim človekom. Prijatie celibátu katolícka cirkev latinského obradu vyžaduje od kandidátov kňazstva, nie od všetkých mužov. Je to výraz osobitného odovzdania sa do spoločenstva s Bohom a cirkvou. Človek je od prirodzenosti stvorený ako muž a žena a je to tak dobré. Ježiš sa naozaj neoženil. Ale Ježiš, v ktorého verí katolícka cirkev, je Boh. On skutočne chce, aby muž a žena boli jedno. Apoštolov však vyzval, aby opustili všetko. Chcel aby boli s ním. A oni tak skutočne urobili. Cirkev naozaj na počiatku neprikazovala kňazom celibát, no ak by pán Banáš bol skutočným znalcom Biblie a dejín cirkvi, dočítal by sa už v listoch sv. Pavla, aký mala cirkev pohľad na celibát už v prvých rokoch kresťanstva. Dnes nikto nepopiera, že cirkevné dejiny poznajú množstvo zahanbujúcich prípadov. Pre nás, ľudí žijúcich v celibáte, je to veľká výzva, aby sme prežívali svoj život s Kristom v tom najužšom spojení. Ak by pán autor aspoň trocha poznal život katolíckeho kňaza, uvedomil by si, že celibát je dar. Sexuálna energia je niečo oveľa viac, ako si mnohí myslíme. Sexualita je mocným princípom nášho života. Práve s jej silou ráta i život v celibáte. Muž žijúci v celibáte usmerňuje svoju vnútornú silu na službu Bohu a ľuďom. Bezvýhradnú a slobodnú. Celibát je slobodným rozhodnutím. Kto ho nechce, nemá sa stať kňazom. Kto ho nechápe, nemá ho kritizovať, ale rešpektovať a dovolím si povedať, že i obdivovať. Veď pre celibát sa nikto nerozhoduje z nenávisti k ženám, ale z lásky k Bohu. Celibát kole oči najviac tým ľuďom, ktorí svoju sexualitu nevedia vôbec ovládať a trápi ich to. Možno ešte nepoznali lásku k človeku, ako môžu chápať lásku k Bohu? Namiesto mediálnych útokov by mali radšej pouvažovať, či si neprehĺbia základné znalosti z náboženstva. Možno by nebolo zlé porozprávať sa s nejakým kňazom a pouvažovať i o novinárskej slušnosti, skôr ako sa človek odváži napísať veľmi urážajúci článok, v ktorom sa zhodí ako totálny náboženský analfabet. :Bruno
  publikované: | autor: robentin (e-mail, web, autorizovaný)
 4. Záver je teda jednoznačný: Množiace sa správy o rôznych pedofilných kauzách nie sú do veľkej miery ničím iným, ako neblahým ovocím neprirodzeného rozporu katolíckych cirkevných tradícií so skutočnou Vôľou Božou!
  iste sú tisíce "skrytých káuz manželských" ako tých kňazských, hoc viem, čo tým chcete povedať.... skúste napísať aj o týchto manželských kauzách - rád si prečítam váš článok. Ako som z čítaneho vydedukoval, máte málo vedomostí o tejto problematike, čo sa týka celibátu a byť jednostranným nie je FÉR... pekný deň
  publikované: | autor: knazJozef (e-mail, web, neautorizovaný)
 5. Jozef,
  katolicka cirkev zaviedla celibat len z hladiska centralnej moci penazi, aby sa jej peniazky nedelili a pekne si ich drzala v hrsti...nic ine..pokrytectvo cirkvi je nesmierne a v nesulade nielen s prirodou ale hlavne so spolocnostou v ktorej sa pohybuje..a to nehovorim a nebudem spominat uz vobec vieru, lebo to pre sudneho zdraveho cloveka nema ani vyznam..
  publikované: | autor: jajaj (e-mail, web, neautorizovaný)
 6. ad Jajaj
  Mne sa to vidi asi tak ze katolicki knazi (ako napr Bruno) vnimaju "svoju" cirkev ako dajaky elitarsky spolok takych tych muzov s onym bozskym volanim. Vedlajsim efektom toho ale automaticky je ze o DOBROVOLNOSTI bezzenstva sa tu/ v tom ich spolku potom uz ozaj neda hovorit. A co sa tyka viery:

  Prave som si docital knizku HLADANIE PRAVDY od isteho Josha McDowella & Thomasa Williamsa v ktorej sa snazia predniest dovody preco za celou realitou nemoze stat nikto mensi ako Boh a uzatvaraju to takto (citujem):

  ked rozum skuma dokazy, moze prijat koncept Boha ako racionalnu nevyhnutnost pretoze nic mensie nedokaze vysvetlit existenciu hmoty, zivota a usporiadania. Na zaklade tejto racionalnej nevyhnutnosti moze rozum pravom nasmerovat mysel aby spravila krok presahujuci hranice chapania a prijala vieru.

  Hmmm... - Viera (vo vyssie uvedenom zmysle) pre sudneho zdraveho (do zivota schopneho) cloveka nema ani (pre Mna (s velkym M)) vyznam, (suhlasim).
  publikované: | autor: robentin (e-mail, web, autorizovaný)
 7. .nec tandere net tangi.
  a moj dojem, kedze rozmyslam a teda som, ze Viera je pekna potvora..
  ale pre pokoj duse posielam krasny Petrarcov vers:
  Con le ginocchia della mente inchime.

  Viera si to obcas zasluzi, aby si kolena svojej duse pred nou clovek sklonil. Necj je uz akakolvek a tvoje stanovisko je akekolvek. Pretoze clovek ano boh nie je dalej ako samotna priroda ta najmocnejsia carodejka.
  Cau ;-))
  publikované: | autor: jajaj (e-mail, web, neautorizovaný)
 8. ups
  clovek ani boh nie je dalej ako

  Takze uz vies, mily Robertin co je pre mna je viera ako pre sudneho cloveka ....kdezto viera ako nabozenstvo je len sucast nasej existencie a je len a len na nas , na nasich zmysloch, soc a spol. , prezitkov, zazitkov, hoddnot,svedomia,vedomia atd.ako s nim nakladame..
  publikované: | autor: jajaj (e-mail, web, neautorizovaný)
 9. ... nebudem spominat uz vobec vieru, lebo to pre sudneho zdraveho cloveka nema ani vyznam..
  to čo nemá význam pre teba, pre iného, pre iných význam má.... a sú to súdni ľudia (aj mnohí vedci...) - alebo všetkých považuješ za odpad či niečo horšie?... a mimochodom - aj ty veríš - asi to nie je Boh, ale veríš v niečo iné a aj o tom sa dá polemizovať, či pre súdneho, rozumne zmýšľajúceho človeka je správne veriť napr. v kariéru, v moc peňazí, v bujarí sex... či iné....
  publikované: | autor: jaja ... čo to čítam :-)) (e-mail, web, neautorizovaný)
 10. oprava príspevku zo dňa 11.07.2010 13:53
  tento príspevok som písal ja - knazJozef
  publikované: | autor: knazjozef (e-mail, web, neautorizovaný)
 11. pre jajaj
  minca má dve strany :-))))))
  publikované: | autor: knazjozef (e-mail, web, neautorizovaný)
 12. In eo movemur et sumus.
  tvoj prispevok je nanajvys pozoruhodny ak beriem do uvahy ze si knaz..hmm..naozaj cnostny je len ten, kto cnost pestuje a vykonava a pri tom mu to nesposobuje ziadnu namahu..

  Duch bozi je mysel. Cista mysel.
  Je posetilost sa domnievat ze ak ludsku prirodzenu podstatu prznite akoze v sluzbach boha je bozska a s bohom spolocna. Zatial co ucite ludi o pekle, sami zazivate peklo na zemi.Pre prilisny blahobyt zabudla cirkev a jej sluzobnici na to ze su a ziju medzi ludmi. Obliekate sa do skvostnych odevov, nosite prstene a zlato.Tvrdite ze Boh sa nestara o pozemske veci a pri tom mu budujete chramy v ktorych na ucet boha zijete.Uz tu na zemi si budujete chramy v raji a nabadate kupovat ludi obydlia este aj v nebi.


  publikované: | autor: jajaj (e-mail, web, neautorizovaný)
 13. hrach na stenu je hádzaný....
  nie je v mojej povahe sa tu naťahovať s niekým, kto má jednostranný pohľad... napísal som ti príspevok 9.7.2010 - ... iste sú tisíce "skrytých káuz manželských" ako tých kňazských, hoc viem, čo tým chcete povedať.... skúste napísať aj o týchto manželských kauzách - rád si prečítam váš článok.... Verím, že napíšete niečo aj o tejto téme... rád si prečítam .-))) pekný dník prajem
  publikované: | autor: jajaj (e-mail, web, neautorizovaný)
 14. omyl jajaj - strach na stenu hádzaný
  11.07.2010. 15:25 je pre Vás a tým končím v tejto debate... :-)))))
  publikované: | autor: knazjozef (e-mail, web, neautorizovaný)
 15. co je teba
  do kauz manzelskych a navyse teba! knaza!,...ved sa to nezhoduje s tvojim poslannim, ktore si si vybral a snim nezdielnu sucast cnostneho charakteru a mierneho temperamentu..z coho vyplyva ze tvoja otazka( aj predosla )je prinajmensom necharakterna, ale temperamentna (ohooo ;-)) )okrem toho ze neladi ani s tvojim poslanim mily knaz a ani s danou temou...
  PS: odpovedou si nepotesil ,ani nepodesil..vlastne podesil tak trochu... clovek ( a knaz uz toboz!) ked sa necha strhnut naruzivostou, sa stava otrokom. Kto ju nepocuva , rozkazuje jej. Je to lepsie pre zivot cloveka ( my obycajni smrtelnici aale , hriesne to je , hriesne od pociatku do konca ..), ale to najlepsie pre knazske rucho.

  Nisi paret, imperat.
  publikované: | autor: jajaj (e-mail, web, neautorizovaný)
 16. ad nechat sa strhnut naruzivostou
  Jajaj, Ty fakt nechapes na co tou narazkou na tisic "skrytých káuz manželských" chcel knaz Jozef poukazat? - no nebud blba... -: zenaty muz ma svoju manzelku a napriek tomu tiez moze vykazovat pedofilne sklony alebo byt homosexual alebo sa suknickarit. a cirkev je akoby taka rodina. takze keby mali katocliky knazi aj dovolene zenit sa, pedofilia by sa tym asi neodstranila.
  publikované: | autor: robentin (e-mail, web, autorizovaný)
 17. robo, no fakt je
  popravde ze toto ma nenapadlo...to vies, zenska a uvazovat v tychto hraniciach ..hmm..ale pre kazdu nauzivosdt plati "ze ak ju nepocuvas- rozkazujes jej.."
  Koniec koncov pedofilia podavana v dnesnom svete a svetle nie je nic ine ako hnusna zvratenost....a menej jej nebude, prave naopak..pretoze ak je spolocnost tak chora ze ponuka vlastne deti ako objekt krasy a erotiky sa nic ine ocakavat neda..
  publikované: | autor: jajaj (e-mail, web, neautorizovaný)
 18. Jajaj, no fakt je
  ze Jozefovou chybou asi bolo ze to "zenskej" nepovedal po lopate...
  publikované: | autor: robentin (e-mail, web, autorizovaný)
 19. presne
  tak...bo na co mysli bohvieco teda nie je a vzdialene to je-- zene :)
  publikované: | autor: jajaj (e-mail, web, neautorizovaný)
 20. ad Zena (a česť)
  ale Jajaj, snad sa mi teraz nesnazis nahovorit ze to co sa "skryva" za tou jeho narazkou na tisic "skrytých káuz manželských" je Ti vzdialene, - myslela si to (taktrochu) ironicky, alebo nie?
  publikované: | autor: robentin (e-mail, web, autorizovaný)
 21. nie,
  nemyslela som na pedofiliu, ni na homosexualitu a ani na akukolvek itu ak mam byt uprimna, nemusim zrovna za kazdu cenu chapat a rozumiet vsetkemu , na to jednoducho nemam ....na neveru a suknickarenie hej, cozevby nie, vsak to patri prirodzene! ku nam ludom od prvopociatku az do konca..a preto som som napisala, ze co mu je do toho..Rooobo, vysvetlovat co myslim je strasne tazke, vsak sa da aj nemysliet nie?! :D;))
  publikované: | autor: jajaj (e-mail, web, neautorizovaný)
 22. ano,
  da sa aj nemysliet. uz nepremyslat tolko a vypnut. len tak rozjimat. o svete, o sebe a tak podobne. A vysvetlovat niekomu veci ktore su mu (mozno absolutne) cudzie je horsie nez strasne tazke, je to ako hadzat hrachom o stenu (a ostatnymi byt povazovany (ako Semmelweis kedysi) za blazna zreleho pre psychiatriu): domnievam sa ze ani Jozef tak celkom nechape obsah toho byt neschopny manzelstva pre kralovstvo nebeske. mozno to aj zazil ale nepamaeta si to uz tak presne. to (bozske) volanie: k sebe, domov. k svojmu Ja (s velky J) ktore ma vsak s obecnym egoizmom pramalo spolocne. citis ho v sebe?
  publikované: | autor: robentin (e-mail, web, autorizovaný)
 23. trikrat
  som to, asi aj tak mi daco uslo.....ta sklamem , nic necitim , toboz uz v sebe , ani moje Ja v sebe necitim..ja ho zijem se vsim vsudy, s jeho plus aj minus...moj zivot je mojou ucebnou latkou a moja ucebna latka je mojim zivotom kde sa chakter,rozum a temperament neustale klbcia a jeden prizera....a to je ta moja bozska trojjedinost mily Robo

  PS:..z toho vsetkeho jasne vyplyva ze som velmi mudra okrem toho ze som nesmierne krasna a cnostna ;)) :D
  publikované: | autor: jajaj (e-mail, web, neautorizovaný)
 24. Jajako, bez ohledu na sexualitu, která je zapříčiněná božím záměrem,
  neboj se prezentovat svou skromnost.Já také tvrdím že jsem skromný a krásný:-))))
  Celkem mi to funguje, by jsi nevěřila.Jsou případy, sice ojedinělé, že mladá kočka má pocit, že su princ na bílém koni. Než jí to rozmluvím tak kolikrát trvá. A moje manželka je z teho celá rozlobená.Já už nevím co s tím vším nadělením dělat, já je přímo nechci mlátit, ty mladá děvčata, když se poprvé tragicky zamilují, ale kdyby mi někdo poradil, byl bych vděčen. Nečti svlečen, protože to je špatně.
  publikované: | autor: Mito (e-mail, web, autorizovaný)
 25. Mito,
  ja som vedela ze ten skromny koment dakoho oslovi ;)))...nebojim..len obcas mam strach, aby mi lidicky moc nezavideli..;-) :D

  PS: nemas to lahke ti poviem, na koni a este biiilem a navyse princ..dyt to te musi strasne vycerpaaavat ;-)).. ...to ja to mam fajn, vsetko sami cerstvi 70- nici, to nemusis ani mlatit, staci ofuknut ...alebo len pridat krok a je to..vybaveno..tragicke to byva len v pripade , keby ma chcel dohonit--pre neho...pre mna to ma vyhody-ide mi potom kseft..o));))


  publikované: | autor: jajaj (e-mail, web, neautorizovaný)
 26. Jajajko, no ale to jsi měla hned předeslat,
  že děláš pohřební službě, neřkuli ve zdravotnictví. Dyť my jsme měli družbu vodjakživa se středníma zdravotnickejma školama. Dokonce nás s nima učili komunikovat na společensky únosný úrovni a jíst příborem pstruha. No.
  A ještě Ti něco chci podoktknout.
  S tím foukáním do sedumdesátníků, buď obezřetná.Aby si je nepřefoukla:-))))
  publikované: | autor: Mito (e-mail, web, autorizovaný)
 27. pozdrav (+ naspät k načatej téme)
  nazdar Mito, rad Ta tu vidim, :) ale Ty tiez necitis/ nemas povedomie o onom Ja (s velkym J), vsak? - A onen vseobecny egoizmus, ten citis? Ja ked sa bavim s beznymi ludim (na temu pravo a poriadok), priam to nim okolo mna zhustne a na koži ho vnimam: ako si kazdy hladi to svoje zo strachu pred vybocenim z radu resp vylucenim zo stada. Ty sa mi vsak nejavis (podobne ako Laco) ako tento pripad ale tiez si hladis to svoje (telesne) a s mojimi (robotoidnym) zastavanim moralnych hodnot ma posielas do prdele, spominas? :)
  publikované: | autor: robentin (e-mail, web, autorizovaný)
 28. Ahojček, Robertine, díky za uvítání.
  Už jinej asi nebudu.Můj žebříček hodnot je poměrně jednoduchej. Netřídím lidi podle ůspěchú ani dosažených met, ani podle ničeho.
  Jen podle toho, že jsou ochotní neubližovat vostatním tvorům a jsou milosrdní. Co je milosrdnost si můžete vygůglit třeba ve Viklopedii.
  Tak asi tolik k věci předmětné, co se tejče morálních hodnot. Je to jednoduchý, co ubližuje není morální.
  Zajdu ještě dál, ani církev není morální.Překrucováním jednoduše myšlenkově uchopitelnejch faktů, dokumentovaných Bibli.
  Proč jaksi přeskakovat fakt, že pokud je pravda co jest psáno, že Eva naše pramatka, jinak s malou odbočkou, američani zjistili že byla poloosrstěná z africký destinace, že se nutně musela dopouštět incestu a její potomci taktéž a snaží se to nahrazovat nějakým očistěním vyvolených, jak mi to jeden uznávaný Jehovista sprostředkoval, tak potom skutečně pošlu každýho do oného.Nejsem nemyslící debil.I našemu pánovi velebnýmu jsem položil tuto podle mne jednoduchou otázku, že kde se vzali na světě všechny ty lidi, avon skolaboval a vyhnul se tím odpovědi.
  A to je nedokonalé Evangelium podle Miloslava.
  publikované: | autor: Mito (e-mail, web, autorizovaný)
 29. Mito,
  to je tak pekne ..."Je to jednoduchý, co ubližuje není morální."...ano!

  Zopar rajov posielam, by nam potom vasnivom?! ukone nasich prapraprapra(s)prostych prapraprarodicov a co dalej bolo (no laska na prvy pohlad ,no coze.. nooo ).. veselsie bolo..

  http://www.youtube.com/watch?v=VrbrBEDiZfA

  no a Bob ..

  http://www.youtube.com/watch?v=9_JXHu1jfrU
  publikované: | autor: jajaj (e-mail, web, neautorizovaný)
 30. Jajajko, je to fasívní,
  pěkně jsi mi porobela.
  Máš u mně velikou červenou včeličku za pilnost.
  Mohl bych možná bejt Tvůj prararodič, ale doposud doufám, že nejsem. Byla by to veliká škoda, kdybych byl.
  publikované: | autor: Mito (e-mail, web, autorizovaný)
 31. jaj! a co je
  to fasivni?!
  Este som ti neporobela, az sa uvidime z oci do oci potom ta uhraniem a tak porobim..trebars vlassky salat , alebo tlacenkovy-ten je lepsi..;))
  Neprosim si vcelicku cervenu nazhavenu, nemal by si tam daco ine co by sa mi viac hodilo k pleti ..;))
  MNo..prarodic?! pregulavam to v hlave z prva dolava ..nevieem , neviem.... aj tak vsetci certy vedu do Rima..;))
  publikované: | autor: jajaj (e-mail, web, neautorizovaný)
 32. Jajajko, tak teda uhranula nebo uřkla? Protože to je diametrální rozdíl!
  Pč´ři uřknutí běžného typu Ti nechutná jíst a celkově chřadneš. Dělá se to třeba, když sousedovi závidíš zdravou krávu nebo kozu, to je jedno. Nebo souseda.
  Uhranutí, to je daleko vyšší úrovni, stav duše uhranutého objektu hraničící s posedlostí.
  Tím tlačenkovým salátem boduješ, jednoznačně , zelený měkoučký máslový feferony bych si sehnal.Štvrtku chleba a máš klid a pohodu, víc nepotřebuju. Maximálně pívo, kupuju si Pinďoura v Tesco, ale to je nějaká sedmička nebo co, za šestnáct centů bez zálohy.
  Tak červenou včeličku nemusíš, asi se vopaluješ do hněda jako já. Já se sice nevopaluji programově, jde tak nějak samospádem.Když jsem tahal děvčata za copy a máčel jim je do inkoustu a všemožně odporně obtěžoval, tak jsem dostal černý prase. Ale to bych Tobě nedal. Protože si pamatuju, jak byly rodiče rozjitřeni. Nejvíc otec. Ten mně seřezal řemenem, máma jenom rákoskou, která se po chvíli zlomila, tak to bylo vo moc lepčí.
  V Římě jsem teda přímo nebyl, ale moc jsem se s běžně dostupných zdrojů o Římě dočetl.Povím Ti, že ani bych tam moc nejezdil, do Vatikánu mně nepustěj a co jinak tam. Raději někde k moři, bílý pláže písečný, můžou bejt i trošku do žluta,palmy bez kokosovejch vořechů, tz tě můžou i zabít když na to příde, nebo nějaká vopice rozjívená, nebo nesoustředěnej domorodec.Úskalí se někdy skrývají tvému zraku.
  Tak teď nevím, že by radči ten tlačenkovej salát:-))))
  publikované: | autor: Mito (e-mail, web, autorizovaný)
 33. A jsem zapoměl,
  fasivní je česká obdoba, slovenského historicky zaužívaného rčení, že je něco fasa:-))))
  publikované: | autor: Mito (e-mail, web, autorizovaný)
 34. aha!
  tak to je fasa!...mimochodom u nas na vychode sa to pouziva ..ja som to pouziala asi teraz prvykrat v zivote..to slovko ma odjakziva udivovalo..take univerzalne ..a ja taka jak mi mac, cingilingi bom .. obycajna a prosta ..;)))

  http://www.youtube.com/watch?v=kKNrOas1qIQ
  publikované: | autor: jajaj (e-mail, web, neautorizovaný)
 35. Jajajko, to je paráda.
  Mně tak východniarky rozjívily s vrkočáma, že až.
  Když jsem se v Prešově ubytoval, tak planšetistky všicke do vrkoča:-))))
  Fasa moc nepoužívej, se mnou můžeš, ale jinak je to dost společensky diskutabilní. Já taky, tak mi to nevadí. Na hangárpárty se to běžně používalo a nikomu to nevadilo.Normálně jsi konversačním prohodila, že bylo to fasa děvčata a odcházela si středem spět do práce. Když neletěl kurýr z Košic, tak vlakem.V Kolíně mě standa dones kafčo, popřál krásné romantické ráno a sdělil, že do třiceti minut budeme na Praze, hlavním nádraží. Já mu, že děkuji pěkně, za bezchybnou jízdu a kafíčko, von mi dal grátis utěrku na boty a mokrej, navoněnej kapesník. Trvalo mi to skoro dva roky než jsem se v těch prezentech jakotak orientoval. Asi jsem si párkrát utřel držku do utěrky na boty. No a co. Vopálenej hezkej příslušník letectva, jak jinak, né? :-))))))
  publikované: | autor: Mito (e-mail, web, autorizovaný)
 36. (ne)milosrdna otazka
  Mito, da sa s Tebou este aj normalne rozpravat alebo tu budes s Jajaj radsej tliachat, k teme tohto clanku nemas co povedat?
  publikované: | autor: robentin (e-mail, web, autorizovaný)
 37. Robertine, my netlacháme, my se bez Tebe nudíme.
  Od mé reakce k předmětné témě jsi se nějak uzavřel. Zřejmě jsi rozjímal nad otázkou incestu dle Starého zákona. Protože jsi nenapsal ani bflmpsvz. A tu budeš vykládat že jsme mimo tému. Tak komunikuj neschovávej se po kanálech!
  publikované: | autor: Mito (e-mail, web, autorizovaný)
 38. (kniha ako) komunikacny kanal
  Neschovavam sa, :) od toho mojho pozdravu po tu moju (ne)milosrdnu otazku som (cuduj sa svete) nebol na I-nete. a nad otazkou incestu dle Stareho zakona by som asi tiez skolaboval keby som Teba (a to co sa v Biblii pise) mal brat prilis vazne. Chces sa teda bavit (so mnou) k nadhodenej teme? - napr k teme toho milosrdenstva: - Tomáš Akvinský v Summě teologické říká: "Milosrdný je ten kdo má bědné srdce, kdo je jat smutkem z bídy druhého jako by to byla jeho vlastní bída. A z toho následuje že se přičiňuje k zahnání bídy druhého jako bídy vlastní: a to jest účinek milosrdenství." - Nuz a co sa mna tyka, som jat smutkem z bídy cloveka akym bol napr Winston (proti O'Brienovi) - poznas ten Orwellov kvazi biblia-non-fiction roman?
  publikované: | autor: robentin (e-mail, web, autorizovaný)
 39. I Ty uhýbáš od incestu, Robentine?
  Milosrdenství má větší rozměr jako zachvácení smutkem.Nechápu, proč katolická církev stále forsíruje smutek, pohromy, žal a strádání. Dokonce i příslušníky své duchovní služby k němu donucuje.
  Zdá se mi, že by to chtělo trošku provzdušnit, vyvětrat. Osvobodit se od těchto atributů.Miliony lidí žijí v bídě a katolická cirkev je nad věcí. Je tedy podle TA nemilosrdná?
  publikované: | autor: Mito (e-mail, web, autorizovaný)
 40. K Orwellovi jen tolik. Studoval jsem ho. Musel jsem.
  Tak jako katoličtí kněží marxismus leninismus.Jeho dílo je prodchnuté jeho vlastními názory a to respektuji. Respektuji i nepopiratelný fakt, že jejo názory zůstaly bez větší odezvy. Třeba jako ty moje.
  publikované: | autor: Mito (e-mail, web, autorizovaný)
 41. Mito,
  radsej nevetrat cirkev!!!..vies si predstavit co pod tymi kutnami a za branami toho za tych tisic rokov a daco nazbieralo?!?! ..co bolo na poloostrove Kola v 61 by bolo jak takovej malej pr...k u batolete a biely fosfor neskodna atrakcia, merkava vinna muska...
  publikované: | autor: jajaj (e-mail, web, neautorizovaný)
 42. Jajajko, vetrať treba.
  Mělo by se ukázat jak na tom cirkev doopravdy je. Co tají, co vyloženě lže, co netuší. Po staletí si uzurpovali právo upalovat tejrat živý bytosti ve jménu Otce a Ducha svatého, Stvořitele, teď půjdou oni před soud inkviziční. na hranici,pomatení a přihlouplý buzeranti.
  publikované: | autor: Mito (e-mail, web, autorizovaný)
 43. No ved!
  nejde o cirkev..ja len, ze by prislo o nadej strasne vela ludi,o barlicku na dusicku...Mito, zvladli by tu "slobodu"?!...hmm?!..ak by sa malo vetrat tak najprv skulinku a potom pomalinky otvarat..bo mohol by byt z toho taky hurikan, ze pol sveta by vzal sebou..asitak si to myslim ..
  publikované: | autor: jajaj (e-mail, web, neautorizovaný)
 44. Takže, Jajajko, Ty jsi spíš za pomalou, postupnou očistu na dalších třista let?
  A proč potom voni čtvrtili, upalovali a lámali kolem lidi hned po vynesení rozsudku? Láska k bližnímu?Ať s tím jdou do hazlu! Tu musí zákonitě nastat stav, když se hrajeme na demokratický a né na klerofašistický stát, že se minimálně omluví obětem svého bezuzdného řádění a nechaj se rozčtvtit. Nebo upálit. Propagátoři zvěrstev, ani fašisti nenapáchali na živej lidech tolikero příkoří jako katolická církev ve jménu Pána Stvořitele. Úchyláci soudí mravnost.
  publikované: | autor: Mito (e-mail, web, autorizovaný)
 45. Nejsem myslici debil
  Mito, neuhybam, :) skratka otazka incestu dle Stareho zakona je pre mna nezaujimava lebo to o Adamovi a Eve - (udajne) prvych ludoch -, a ich postupnemu rozmnozovaniu sa nechapem tak doslovne ako to z toho pribehu tak dajako vyplyva. Viac ma trapi to ako (v realnom svete) O'Brien & company trapia toho Winstona. A z toho následuje že se přičiňujem - vid moja epiktedia -, k zahnání bídy druhého jako bídy vlastní. - Láska k bližnímu? Ať s tím jdou do hazlu! - vidis, tie orwellove svine vsetko - aj cirkev -, skurvia...
  publikované: | autor: robentin (e-mail, web, autorizovaný)
 46. Robentine, trošku si se nastartoval.
  Ale byl incest, nebo nebyl? A když nebyl, kdo lže o stvoření člověka? sama cirkev? Neuhýbej, mně se nezbavíš Orwellem ani Brienem.
  Byl nebo nebyl božím záměrem, když stvořil edneho muže a jednu ženu. Kdo kecá a nestoudně lže? Já?
  publikované: | autor: Mito (e-mail, web, autorizovaný)
 47. na tristo?!
  idealizmus je hybnou silou pokroku ;-))

  PS:ak by to malo byt neviem za kolko..len si zelam aby to nebolo..tolko bolesti na svete uz bolo a este stale je, ze uz snad ta maticka zem viac sa mi zda nezvladne..z druhej strany ak zabudnem ze som clovek a baba a pozrem na vec z mosta doprosta evolucne revolucne velky tresk najlepsie precistuje..a ide sa dalej ..a vies co ma napadlo ked sa tak obzries dozadu?! ono ludia by si vyplodili zasa daco...my ludia berlicky potrebujeme a klanat sa asi tiez..;-)

  Robo,naaahodou...je to furt lesie a zaujimavejsie ako ked potom tie vizie...to nikdy.
  publikované: | autor: jajaj (e-mail, web, neautorizovaný)
 48. oprava
  aby to nebolelo
  publikované: | autor: jajaj (e-mail, web, neautorizovaný)
 49. vsetko je podvod (len mlieko je voda)
  Mito, podla mna to tak nebolo: Adam nebol, Eva nebola, je to mytus. Lenze viera neznamena vojnu svetonazorov. pre Winstona su problemom O'Brienovci a proti nim sa Ja Jediny ozyvam:

  Človek (s velkym Č) kazdeho jednotliveho cloveka presahuje a je - i kdyz "jeho bytnost" -, ve skutecnosti ovsem nikoli _jeho bytnost (ktera by asi byla stejne jedina jako on, jediny, sam) nybrz obecnou a "vyssi", pro ateisty dokonce tou "nejvyssi bytosti". A jako {stary} Buh sam svou rukou nepsal bozska zjeveni - nybrz byla uverejnena prostrednictvim "nastroju pana" -, tak take nova nejvyssi bytost nepise sva zjeveni sama nybrz zvestuje nam je prostrednictvym "pravych lidi". : Max Stirner

  O'Briena & company povazujem za humanoidov, to nie su (pravi) ludia, oni sa na Mna len podobaju ale ludmi nie su. su to napodobeniny cloveka. toho cloveka ktoreho sme vsak stvorili na !nas obraz. ako muza a zenu sme ho stvorili... bla bla bla... a o tom je myslim cela Biblia.
  publikované: | autor: robentin (e-mail, web, autorizovaný)
 50. robo,
  vsetko je podvod, suhlasim...podvodnikov by ale nebolo, keby nebolo tych , ktori sa daju podvadzat..a to plati vo vsetkom ...
  PS: a mlieko si kupuj domace alebo z automatu, to mas zarucene ze to nie je voda...aj ked ja mam rada mlieko tak, ze ho pijem ako vodu, uz sa chystam pomaly zahlasit kvoli nemu osobny bankrot :D
  publikované: | autor: jajaj (e-mail, web, neautorizovaný)
 51. Lidi, zůstaňme lidmi! Prosím vás v mene Božom!
  Robentine, když nevěříš Bibli, čemu vlastně věříš. Sprostředkovanému výkladu víry? Nějakého pětadvacetiletého absolventa theologické fakulty? co ho tam vlastně teda učili? Ohlupovat lidi?
  Co je pravda o stvoření světa? No? Teď se předveď jako věřící.
  Napácháno bylo tolikero zlolomností, ze strany katolické církve, že by měla býti zakázána yákonem, spolu s komunismem, fašismem a ostatními demagogickými ideologiemi.

  Jajajko, nelze donekonečna odpouštět, zapomínat, tvářit se, že se nic nestalo mně a jít dál. Ani Bůh to nedělal a ani nebude dělat.Vspomeň Potopu. Opět jsme u soulože mezi příbuznými. Jako červená nit se táhne celou předkládanou historií lidstva podle cirkevního výkladu.
  Cirkevní hodnostáři záměrně bočí od problému, tak jako fašisti spochybňují existenci plynových komor, komunisti gulagů a tváří se, že vlastně se nic nestalo. Hanba nám všem, co se jimi necháme konejšit sprostými nepravdami.
  publikované: | autor: Mito (e-mail, web, autorizovaný)
 52. Robentine, nějak jsi zalezl do domečku.
  Jako šneček co mu růžky podrážděj.Nebo studuješ? To by se mi líbilo.Ještě doufám, že se dočkám nevyhýbavé odpovědi.Od kohokoliv.
  Mnoho zdaru při šíření Víry pravé!
  publikované: | autor: Mito (e-mail, web, autorizovaný)
 53. O milosrdenstve (aneb Viera (praveho) cloveka)
  << Nevies ma najst
  <
  < ahoj Laci,
  < polozil si "mi" otazku
  <
  < ci sa s tym da zmierit,
  <
  < a tu je moja odpoved:
  <
  < Bol raz jeden clovek.
  < A ten videl ze inemu cloveku sa krivdi.
  < Ci o tom vedel alebo nie, tie svine mu krivdili zamerne.
  < Ale to pre cloveka nebolo rozhodujuce.
  < Povedal si:
  < Ak mam zit v takomto svete tak radsej
  < nech zhebnem ale toho cloveka sa zastanem
  < hoci i on mozno bude prave taky pokrytec ako oni.
  < A tie falosne svine mu do cesty kladli rozne prekazky
  < len aby ho pred ostatnymi i pred sebou samymi ociernili
  < a s kludnym svedomim ho mohli napokon
  < podla zakona odpravit.
  < Tieto svine su bez viery,
  < staraju sa iba o svoj vlastny blahobyt
  < a kvoli tomu vedu aj nabozenske vojny aby za nimi
  < isiel prosty lud ktory vsak pozna len pseudovieru
  < lebo na pravu vieru treba odvahu, vsakze.
  <
  < Je to vlastne zhustena verzia
  < mojej epiktedie - mojho pribehu ktory pretraktovavam
  < v tejto svojej knihe. Lenze ludia ktori
  < nemaju mojho genia -[
  <
  < pozri aj repliku c3a v epistole
  < + http://robentin.hlava.sk/article.php?article=823
  < Boh_si_nepocina_svojvolne
  <
  < ]- ma nechapu.
  <
  < Zmyslanie takeho cloveka som vylozil
  < v prvej casti trilogie VO VOJNE S NAPODOBENINAMI CLOVEKA
  < konkretne v bodoch
  <
  < 15.- Bojujúci kráľ
  < 21.- I'm like a god (anglicky: Som ako boh)
  < 23.- Ja, Robo(t)
  < 25.- Chlap z kríža
  <
  < ale aj Miťko ma s tym poslal do prdele,
  < citujem:
  <
  < ' mám dojem že jsi vyjímečnej člověk.
  < ' Až tak vyjímečnej že Tvé hodnoty
  < ' nikdo na tomto světě
  < ' nemůže dosáhnout.
  < ' Takže Tvoje trilogické pravdy
  < ' číst nebudu
  < ' a Ty běž taky do prdele,
  < ' chlape!
  <
  < Ak chces, mozes si to aj overit:
  < chod na jeho [blog]
  <
  < http://mito.blog.pravda.sk/detail-dopis-vod-andela..html?
  < a=df05c9e6e6830e6149321865e048d999
  < DOPIS VOD ANDĚLA
  <
  < a kukni jeho (25.12.2009 01:19) komentar,
  < ak chces.
  <
  < Laci,
  < ako pisem v podnadpise
  < druhej casti tej trilogie:
  <
  < ' Člověk sa musí stát Bohem.
  < ' Dokud se člověk nestane Bohem
  < ' nedosáhne žádného naplnění,
  < ' žádné spokojenosti.

  Miťko, ten Stirnerov citat Ta nijako
  neoslovil, ze? - Potom je niekedy
  lepsie (tak ako spravil Jozef
  v pripade Jajaj) v debate
  skoncit. Moja viera
  je totizto

  diametralne odlisneho druhu
  nez ta ktoru mas na mysli Ty alebo o ktorej
  pise aj napr dvojica autorov knizky
  HLADANIE PRAVDY,
  pozri komentar 10.07.2010 11:07
  publikované: | autor: robentin (e-mail, web, autorizovaný)
 54. Máš pravdu, Robentíne,
  když nejsou argumenty, je tu obava z pravdy vyřknuté veřejně, je lepší skončit debatu.
  A závěrem pouze tolik. Z našeho chorálu.
  Kdož sú Boží bojovníci a zákona jeho....a já dodám nesměle, buďme pravdě ku pomoci a zachraňme Jeho.
  Dál už to znáš z dějepisu, možná se upamatuješ. Želeyné pány poslala ta liška zrzavá, hrr na ně, bijte je a nikoho nešetřete.
  publikované: | autor: Mito (e-mail, web, autorizovaný)
 55. Ako neprijímame robentína
  ' Kde bolo tam bolo
  ' kde sa piesok lial a voda sypala
  ' skratka v krajine kde sa diali absurdnosti
  ' napr ze travnik sa nepolieva lez natiera na zeleno
  ' bola raz jedna firma. Ktorej jednou z hodnot bola OTVORENOST
  ' tj ze pred svojimi zamestnancami nema tajnosti.
  ' Vsetkym tam pritomnym bolo jasne ze slovko zamestnanec
  ' je tu synonymom mukla. Aj mne to postupne doslo.
  ' napriek tomuto poznaniu sa tomu stale branim. Lebo "nie"
  ' som schopny tej sebareflexie ktoru tam ma kazdy.
  ' Kazdy jeden vratane krestanov ktori by sa
  ' mali modlit k nebeskemu otcovi nech ich vodi
  ' po svojich cestach. Ale seru na neho,
  ' to Vam vravim.

  http://robentin.hlava.sk/article.php?article=888

  O akej obave z pravdy vyřknuté veřejně to vravis?
  napr Jozef skocil s Jajaj debatu lebo
  nepochopila tu jeho narazku na
  tisice "skrytých káuz
  manželských" a zacala ho
  vlastne bezdovodne
  urazat,
  aby bolo jasne:

  ku krestanom sa
  nehlasim!
  publikované: | autor: robentin (e-mail, web, autorizovaný)
 56. Osobně jsem nezaznamenal nějakou uráku stran Jajjajky.
  De facto, uraziť Tě může cokoliv.Každej máme jinej práh citlivosti na své ego.
  Mně píše pěkně a nemusím se na ní urážet.Ale nejdu Ti do teho kafrat.
  A ještě si neodpustí, nedá mi to, promiň, být křesťanem nutně neimplikuje potřebu hlásit se ke katolickému vyznání. Jsou i věřící, kteří nejsou katolíci.
  To jen v popřevratových časech se počaly objevovat katolické demokratické strany.
  Už jsi viděl někdy zažil demokracii na Vatikánský spůsob? Jestli jo, dej vědět.
  publikované: | autor: Mito (e-mail, web, autorizovaný)
 57. Ako neprijímame robentína (2)
  CO JE TEBA - vid Jajajin komentar (11.07.2010 15:46) -, do kauz manzelskych a navyse teba! knaza!,...ved sa to nezhoduje s tvojim poslannim, ktore (...)

  to vnimam ako (bezdovodnu) urazku Jozefovej osoby: uuuplne (s celym jeho knazstvom) ho poslala do péčka a pritom on svojim komentarom len poukazal na "zaver" toho clanku ze je kapanek jednostranny (a vlastne aj chybny).

  A mimochodom to nebol ziadny zaver: v tele toho clanku rozobera autor otazku dobrovolnosti celibatu ktora vlastne nijako priamo (podobne ako pri tych tisicoch "skrytých káuz manželských" ktore Jozef spomenul) nesuvisi s pedofilnymi aferami v katolickej cirkvi (ako (chybne) naznacuje nadpis toho clanku (pod ktorym tu debatujeme): "Katolícka cirkev a pedofilné aféry" - Hovori sa v nom iba o (zivocisnej) neprirodzenosti takehoto zavaezku a ze ani sv Pavol spolu s Jezisom ho nijako zvlast nepodporuju).

  Domnievam sa ze Jozef (resp jeho ego) tou Jajajinou reakciou nebol urazeny. ale ze ho (bezdovodne) urazila je fakt: ved sama uznala - vid jej komentar 15.07.2010 09:41 -, ze - citujem: ROBO, NO FAKT JE popravde ze toto ma nenapadlo...to vies, zenska a uvazovat v tychto hraniciach (...)

  A podobne je to aj s Tebou, Mito -: pises ze -citujem- buďme pravdě ku pomoci a zachraňme Jeho - koniec citatu -, ale to co pise Max Stirner v tom citate (a s cim aj Ty vlastne (zda sa mi) suhlasis) jaksi u mna nevies akceptovat. lebo ako si sa uz vyjadril, Moje hodnoty nikdo na tomto svétě nemůže dosáhnout a mam ist do prdele.
  publikované: | autor: robentin (e-mail, web, autorizovaný)
 58. dovetok
  a aby bolo jasne:

  ku krestanom sa
  nehlasim!

  znamena aj ze sa nehlasim
  ani k papezencom.
  publikované: | autor: robentin (e-mail, web, autorizovaný)
 59. dovetok (2)
  a este k tej Tvojej vyzve:

  Lidi, zůstaňme lidmi! Prosím vás v mene Božom!

  Mna moji firmou cteni a vazeni kolegovia napr v Lcmg presviedcali ze som len ludsky zdroj - mukel ktoreho mozu - ba co viac, maju pravo! -, kedykolvek (a akymkolvek (politicky korektnym) sposobom) vyhodit. hmmm...
  publikované: | autor: robentin (e-mail, web, autorizovaný)
 60. Robertine, jak to Ty nazýváš, doprdele posílám úzký, vcelku přísně vymezený okruh lidí.
  Ty k nim nepatříš, máš právo neodpovědět na položenou otázku.
  Věřím, že v zásadě je každý člověk hodný a milosrdný ku svému okolí.Pokud není v zajetí chamtivých skupin drancovatelů.
  Podívej co dělaj s naší Zeměkoulí, jen pro nabalení se prachama. Aťse pak vystřelej na Měsíc? Skoumaj vesmír a plundrujou vlastní planetu, kterou ani nepoznají. Chtěli by na Mars? Plundrovat. Divíš se, že se nám žádná vyspělá civilizace neozvala? Já né. Kdo by se ozýval takovým hovadům?
  publikované: | autor: Mito (e-mail, web, autorizovaný)
 61. dovetok (3)
  a moja epiktedia je aj o tom ako sa nepovzniest na uroven tychto - ako by sa mozno vyjadril moj spoludiskuter Petko -, kokotov.
  publikované: | autor: robentin (e-mail, web, autorizovaný)
 62. Tvojí epidektii teda moc neto,
  nerozumím, jsi moc velkej pedant. Než si najdu Tvou repliku v část D, díl 3.1.12 odsek 13 c, tak se na to radši vyseru.
  No, jinej už nebudu. Jsem moc starej. Znáš to s těma psama, né:-))))
  publikované: | autor: Mito (e-mail, web, autorizovaný)
 63. Nove evanjelium
  Znám, ale to neva. :) Epiktediou je cely ten moj traktat - ten Robentinov pribeh - cela tato rozprava zbytocneho androida - toho zbytocneho ludskeho zdroja - zbytocneho lebo takych ako on je az-az, on vsak -chuj- byva pravde ku pomoci a zachranuje Ho - toho cloveka (z mojej rozpravocky o Cloveku) ktoremu (tie fasisticko-komunistike (kapitalisticky prehnite) svine) krivdia - zachranuje ho lebo jeho bytnostou som Ja!

  a Mito, vyjadril som sa myslim jasne: otazkou incestu dle Stareho zakona sa nezaoberam! lebo 1) je to hovadina a 2) s mojou vierou to nema nic spolocne. Chapes?
  publikované: | autor: robentin (e-mail, web, autorizovaný)
 64. Už vím, že se nezaoberáš, ani Tě to nezajímá, ani nemáš vlastní názor.
  Tak prosímtě pěkně popros někoho, třeba biskupa nebo papeže, ať mi vysvětlí, jak vzniklo lidstvo z Adama a Evy!Budu Ti neskonale vděčný.
  Na Tvou víru Ti nesahám, ikdyby jsi nevěřil v nic.
  publikované: | autor: Mito (e-mail, web, autorizovaný)
 65. Od stareho k novemu
  ale Mito, co tym sledujes ?- ked trvas na tom aby Ti niekto vysvetlil jak vzniklo lidstvo z Adama a Evy ked vies ze v svetle dnesnych prirodovednych poznatkov je to zrejme len taka fabulacia knazov pre ludi tych davnych cias. Ja tu zalezitost okolo tej prvej dvojice chapem duchovne. A mimochodom, tomu 1.odseku mojho komentara si nevenoval vobec ziadnu pozornost, preco?
  publikované: | autor: robentin (e-mail, web, autorizovaný)
 66. #
  Nuz asi preto lebo asi nevies co sa za nim vlastne skryva: ked som napr v Lcmg resp v T-Mobile polozil otazku ze preco vlastne si musime stikat kartickou cez otvorene dvere (lebo vlastne je to kardinalna hovadina) cele moje blizke i vzdialenejsie okolie kolegov mi vravelo nech sa na to radsej vyseriem lebo by ma za to (ze sa pytam a teda robim problemy) mohli eventualne aj vyhodit. Nikto zo zainteresovanych (o manazeroch ani nehovoriac) nebol pravde ku pomoci a nezachranoval Ho - toho cloveka ktory je ich bytnostou - ci vlastne ich bytnostou nie je - lebo ich bohom nie som Ja lez privilegovany trpajzlik a ja (ako taky nemysliaci debil) mam len plnit (vrchnostou vydavane) smernice.

  Otazka incestu dle Stareho zakona je vsak uz ina. Patri do kategorie otazok na ktore sa asi sotva da normalne odpovedat: napr ten (biblicky) had, normalne otvoril usta a prehovoril na Evu aby ju naviedol zahryznut sa do jablka? A to jablko, ci ake ovocie toho stromu to bolo - a ten strom, zevraj poznania dobra a zla - co su to za sprostosti?

  Mitko, je to len taka fabulacia - je to rozpravka - ale ako kazda dobra (ludovo-slovesna) rozpravka skryva v sebe dajake podstatne posolstvo ktore sa detom asi inak sprostredkovat ani neda.

  A poviem Ti ze tie "deti" napr v Lcmg boli pekne debilne...
  publikované: | autor: robentin (e-mail, web, autorizovaný)
Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014