Cesta k Svetlu

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Hlboké výstrihy spôsobujú zemetrasenia!

V mnohých západných médiách sa pred nedávnom objavila informácia o prejave jedného islamského duchovného, ktorý hovoril o spojitosti hlbokých výstrihov so vznikom zemetrasení.
 
   Osobne som bol svedkom toho, ako sa o tom rozprávali mladé ženy, cestujúce ráno do práce. Brali to ako zaujímavú perličku, zaváňajúcu spiatočníctvom, nemodernosťou, ba doslova stredovekom.
 
   V našej, takzvanej modernej spoločnosti spôsobila táto informácia iba úsmevy, posmech a taktiež snáď aj určité zvýšenie apatie voči zaostalému islamskému svetu i voči ich fanatickým duchovným.
 
   Ak sa ale človek pozrel nezaujatým pohľadom na spôsob medializácie onoho inkriminovaného výroku, tak v  podtexte a medzi riadkami bolo možné vycítiť určitý cielený zámer. Zámer, ktorého úlohou bolo vyvolanie práve takejto nesúhlasnej celospoločenskej reakcie! Aspoň ja osobne som to tak vnímal.
 
   Ak však ale chceme niečo naozaj objektívne posúdiť, mali by sme sa vynasnažiť danú vec čo najobjektívnejšie spoznať. Priznám sa, že ja som autentický text prejavu spomínaného duchovného nečítal a to je jeden z dôvodov, prečo sa ani nepridávam k väčšinovému, odsudzujúcemu stanovisku.
 
   Samozrejme, že takmer všetci tí, ktorí podobné stanovisko zaujali, autentický text prejavu taktiež vôbec nečítali a pri utváraní svojho názoru sa spoľahli iba na informácie v médiách. Snáď v daktorom z nich aj bol zverejnený príslušný citát, avšak v takomto prípade si treba byť dobre vedomý toho, že s citátmi, vytrhnutými z celkového kontextu sa dá urobiť doslova čokoľvek, ak ich vedome a cielene vložíme do úplne iného kontextu. V tom sú súčasné, takzvané objektívne médiá doslova majstrami.   
 
   No a väčšine ľudí dnešnej doby, zahltených prebytkom informácií sa samozrejme nechce a ani nemajú čas veci objektívne skúmať a preto, vo svojej navyknutej plytkosti a povrchnosti myslenia, prvoplánovo prijímajú všetko to, čo sa im predostiera. S tým sa už vedome počíta!
 
   Poďme však k jadru veci a položme si otázku: Spôsobujú naozaj hlboké výstrihy zemetrasenia? V takto prezentovanom, prvom pláne sa to naozaj zdá byť poriadne pritiahnuté za vlasy, ale skúsme sa pozrieť na celú vec trošku hlbšie a položme si tú istú otázku trochu inak: Môže mať nemravnosť a živočíšna zmyselnosť v cítení, myslení, reči a jednaní ľudí určitý negatívny vplyv na okolité prírodné dianie a na vznik rôznych prírodných katastrof, ktorými je ľudstvo permanentne sužované? V takomto prípade treba otvorene povedať, že z hľadiska objektívneho poznania o fungovaní Zákonitostí vo stvorení určitá spojitosť naozaj reálne existuje!
 
   Akým spôsobom totiž človek cíti a myslí, takým spôsobom formuje jednak seba samého, ale zároveň i svoje okolie. Ak cíti a myslí pozitívne, ide o dobrého človeka, ktorého dobrota vplýva nie len ľudí okolo neho, ale i na jeho užšie či vzdialenejšie okolie. Ale žiaľ, platí to aj naopak! Negatívne, zlé, nečisté, zmyselné, ba niekedy až doslova zvrhlé cítenie a myslenie, utvára negatívne osobnosti, negatívne pôsobiace na všetko vo svojom okolí.
 
   A keďže podľa fyzikálneho zákona o zachovaní energie sa žiadna energia nestráca, nestráca sa samozrejme ani negatívna energia, vytvorená nečistým a zmysleným myslením a cítením ľudí. Táto zlá energia sa sústreďuje okolo našej zemegule do určitých negatívnych energetických mrakov, z ktorých sa jej pretlak, podobne ako pri búrke, zase spätne uvoľňuje smerom k zemi.
 
   No a je celkom logické, že zlo, vyprodukované citovou a myšlienkovou energiou ľudí nemôže spôsobiť a vyvolať nič iného, ako iba ďalšie zlo. Zlo, ktoré sa v určitom zákonitom procese nakoniec zhmotní do podoby prírodných katastrof, prostredníctvom ktorých sú bití a zraňovaní samotní pôvodcovia všetkej negativity – čiže ľudia.
 
   V tejto súvislosti si uveďme dva príklady, zaznamenané v Biblii, ktoré bude asi každý z nás veľmi dobre poznať a síce, potopu sveta a zničenie Sodomy i Gomory. V oboch prípadoch išlo presne o ten istý scenár. Bola to živočíšnosť, nečistota, nespravodlivosť a iné, všemožné zlo, ktoré ľudia postupne stále viac a viac hromadili až nakoniec všetko vyvrcholilo katastrofálnym prírodným dianím, ktoré zničilo pôvodcov všetkého zla. Čo kto zaseje, to aj zožne! Ide o vyššiu Zákonitosť, fungujúcu v tomto stvorení!
 
   Vráťme sa však teraz úplne na začiatok k našej otázke, či spôsobujú veľké výstrihy zemetrasenia? Jednoznačne treba odpovedať, že v zohľadnení širšieho kontextu, ktorý tu bol načrtnutý, sa toto konštatovanie spomínaného islamského duchovného zakladá na pravde. Ja osobne sa domnievam, že týmto výrokom bol myslený práve onen širší kontext diania, ktorý bol uvedený v článku a prostredníctvom ktorého sa dokonale naplňuje veľká spravodlivosť Božia.
 
   Zvrhlé knihy, filmy, časopisy, ďalej krátke sukne, hlboké výstrihy, či iné druhy vyzývavého a zmyselného oblečenia, a ešte mnoho iných vecí, to všetko vzbudzuje a vytvára negativitu v myslení a cítení ľudí, ktorá sa zhromažďuje do obrovských, temných energetických mrakov a v spätnom účinku, prostredníctvom negatívneho prírodného diania zasahuje svojich pôvodcov.
 
   Čo kto totiž seje, to aj bezpodmienečne žne! Buďme si vedomí týchto skutočnosti a druhý krát už povrchne a bezmyšlienkovite neodsudzujme to, čo sa v určitom, hlbšom kontexte predsa len zakladá na pravde.
 
   Čo konkrétneho však z tohto všetkého vyplýva pre ženy? Aby sa cudnejšie a ušľachtilejšie odievali a aby sa vystríhali vnútornej, citovej a myšlienkovej nečistoty. A čo muži? Tí by mali taktiež viacej dbať na ušľachtilosť a čistotu všetkého, čo cítia a myslia a mali by sa mať na veľkom pozore pred všetkými vonkajšími podnetmi, ktoré v nich vzbudzujú vnútornú nečistotu.
 
   Neustále totiž treba mať na pamäti, že čo kto zasieva, to aj bezpodmienečne zožne! Či už formou rôznych prírodných katastrof, ale trebárs aj nehodou, chorobou, či inými, mnohorakými spôsobmi, ktorými sa na každom z nás nakoniec predsa len naplní veľká spravodlivosť Božia, pred ktorou niet úniku pre nikoho z ľudí!
 
   PS. Dozvedel som sa, že na slová islamského duchovného o prepojení hlbokých výstrihov so vznikom zemetrasení reagovali „moderné“ ženy západného sveta tak, že si určili jeden deň, počas ktorého budú mať všetky hlboké výstrihy. Cieľom tejto „iniciatívy“ bolo dokázať, že aj keď budú podobným spôsobom odeté, k žiadnemu zemetraseniu nedôjde.
 
   Žiaľ, spomínané nevedomé ženy netušia, aký skrytý, vnútorný, duchovný dej svojim neuváženým činom naštartovali. Od tejto chvíle totiž začali byť tkané nitky ich osudu takým spôsobom, že skôr, alebo neskôr, v neodvratnom spätnom účinku s nimi niečo poriadne zatrasie, aby sa už raz konečne spamätali! A nemusí to byť iba zemetrasenie!
 
M.Š. priaznivec stránky : http://ao-institut.cz/
 
 

Mravnosť a morálka | stály odkaz

Komentáre

 1. Hele,příznivče ao institutu,
  hlubokej výstřih rozruší akurát tak sexuálně abstinujícího duchovního. Zeměkoule třesení se nekoná. Koná se všechno možný, u typicky ohrožených jedinců.
  K těm mračnům negativní energie jen tolik. Někteří lidi se tím živěj. Sednou na Tebe a votravujou a votravujou, dokavad je někdo nenajde a neukončí. Je to prej výbornej biznis. Nutit Tě k sebevraždě, nutit Tě myslet jen na problémy, stressovat ve dne v noci. Dají se tak lidi dostat na prášky, do blázince, uvolní se byt, kterej mají vyhlídnutej, dá se špionovat obchodní a státní tajemství. Podvol se, my jsme páni světa. Já jsem vědma a můj je pán Vesmíru a usekne Ti hlavu, nebo Tě střelí do hlavy. Už jsem si hrál s takovejma úchylama. Teď už vědí, že to maj k proplacení. Vím totiž, kdo to dělá. Čarodějnice a Velký Čarodej Zloboděj.
  Dočtete se v novinkoch, jak to skončilo.
  publikované: 09.05.2010 17:49 | autor: Mito (e-mail, web, autorizovaný)
 2. hlboké výstrihy
  odpútavajú pozornosť od podstatného a rozptyľujú mysel. Súhlasím robia zemetrasenie. Nie nadarmo sa do niektorých zamestnaní žiadajú nosiť komplet odeté ženy, aby nedošlo pri rokovaniach a doležitých zmluvách k "nedorozumeniu" Psychológia podvedomia pôsobí
  Samozrejme, pokiaľ som na plese alebo inej spoločenskej udalosti mimo diplomacie, hlboké výstrihy sú nutné, pretože majú povzniesť mužské harašenie
  publikované: 09.05.2010 18:41 | autor: vasilisa26 (e-mail, web, neautorizovaný)
 3. Vasiliso:-))))))
  Mám takovou skušennost s harašením. Je to skoro z Ameriky. Tam je to moc přísný, můžeš i do basy.
  Když máš zajímavě vyvinutý druhotně pohlavní znaky, můžeš bejt zakroucená v dece, prd Ti to pomůže.
  V diplomacii se jemně zdůrazňují nadra,pánevní oblast,dokonce, v některýchpřípadech, kdy jde o bezelstnou výměnu citlivých informací i stydká kost, zejména při společensky laděném tanci.
  Je to vo odolnosti a schopnosti ignorovat ve svém nitru podněty, vo kterejch víš, že jsou profesionálně, více, či méně, předváděny.
  Ale harašení se mi líbí! Je to moc povzbuzující a například, takovej letmej dotyk, když Ti žena nastavuje rety na políbení, je fajn. A úplně nejvíc se mi líbí, když v této situaci praví muž odolný, že , já už radči půjdu domů:-))))
  publikované: 09.05.2010 18:56 | autor: Mito (e-mail, web, autorizovaný)
 4. milans
  teba určite mama nekojila, tebe musela rovno z vodky ulievať! Akože sa mám hanbiť za svoj hrudník, potiť v roláku, lebo si nevieš svoje libido udržať na mieste???
  publikované: 10.05.2010 13:26 | autor: matahari (e-mail, web, autorizovaný)
 5. .
  ty si hlbavy, argumentacne vnimavy a svojim sposobom u teba stale vidim snahu o bhladanie pravdy. Z toho co si pamatam, vzdy mas problem so sexom a sexualitou, svojou.

  " Zvrhlé knihy, filmy, časopisy, ďalej krátke sukne, hlboké výstrihy, či iné druhy vyzývavého a zmyselného oblečenia, a ešte mnoho iných vecí, to všetko vzbudzuje a vytvára negativitu v myslení a cítení ľudí, " - poznamka, zvrhlost je tvoja definicia, dlzka kraktje sukne je tvoja definica, hlbka vystrihu je tvoja, a dfinalne vsetko to vytvara negativitu nie len v mysleni podobne zvazujucich ako si ty , ale primarne v tebe. Diba skutocne manipuluje sexualitou , zeny nou manipuluju aj muzi, je hodne co sa da vidiet, ale aj keby ludia chodili nahi /coz je prirodzene / rozhodne z toho nemusi byt sodogomorovsky cierny mrak. Mna osobne by asi nerozhadzalo vidiet ta naheho , pokial by si ma neobtazoval, tak ako inych. To ty by si ten mracisko od "spravodlivosti" subjektivnej moralky vypudil.
  publikované: 13.05.2010 01:04 | autor: sygon (e-mail, web, autorizovaný)
Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014